Tagene

Tagene saluför bland annat vägbyggnadsmaterial, olika makadamfraktioner t.ex. isgrus eller dräneringsmaterial, naturmaterial som kullerstenar och sand samt matjord. Vi säljer även dansk sjösand, kontakta anläggningen för mer information.