Samverkansavtal tecknat i Katrineholm för bygge av skola och idrottshall

En skön känsla infinner sig över avdelning Building Östergötland, när NCC tecknat ett samverkansavtal med Katrineholms Fastighets AB, KFAB. Uppdraget är en totalentreprenad i partneringsamarbete och ordervärdet uppgår till 215 MSEK.

Arbetet i sin helhet är uppdelat i två etapper, där NCC först ska göra en tillbyggnad av Tallåsskolan samt bygga en idrottshall i anslutning till skolan. I andra etappen ska befintliga Tallåsskolan byggas om och moderniseras.

Tillbyggnaden byggs i direkt anslutning till Tallåsskolan med förbindelse mellan byggnaderna. Den nya idrottshallen med tillhörande omklädningsrum kommer också att byggas på området för att möta det ökade elevantalet när skolan byggs ut. Den totala ytan för utbyggnaden uppgår till 9 650 kvm, varav skola 8 500 kvm och idrottshall 1 150 kvm. Skolan kommer att ge plats för 1 300 elever i årskurs 7-9.

Den nya utbyggnaden som fått namnet Järvenskolan ska vara en modern skola med ny teknik och planeras utifrån tre särskilda aspekter: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I social hållbarhet ingår bland annat att skapa en trygg skola för alla elevers behov. Järvenskolan kommer även att byggas enligt miljöbyggnad Silver som innebär att det ställs höga miljökrav på bland annat ljud, ventilation och energianvändning.

– Det känns roligt att tillsammans med KFAB utveckla och bedriva partnering-samarbete, där en öppen dialog och löpande gemensamma beslut ger bästa slutprodukt för en framtida skolbyggnad för Katrineholms elever, säger Marcus Sandlund, affärschef på NCC Building.

Tillbyggnaderna och ombyggnationerna beräknas vara färdigställda i slutet av 2021. Stort grattis och bra jobbat säger vi till hela avdelning Building Östergötland!