Henrik Löfgren: "Jag tror ibland att all statistik skymmer det verkliga syftet med arbetsmiljöarbetet"

Hur går det med lönsamheten och säkerhetsarbete i division Infra? I kvartalsbrevet kommenterar Henrik Löfgren hur det står till i Infra och skickar en sommarhälsning.

Hej alla medarbetare i division Infra

Nu går vi mot en välbehövlig semester och jag vill passa på att tacka er alla för den energi och motivation ni visat under årets första 6 månader. Högkonjunktur må vara bra men det sliter på oss alla och lite välbehövlig vila är viktig.

Under Hälso- och säkerhetsveckan besökte jag flera arbetsplatser, och jag noterar att det skiljer sig i attityd och säkerhetsmedvetande. Här vill jag vara väldigt tydlig: Vi kompromissar inte om säkerheten. NCC har ansvar för sina medarbetares säkerhet, men du har också ett eget ansvar att inte utsätta dig själv eller dina arbetskamrater för risker. Man kan säga att vi alla är skyddsombud i någon mån.

Ett projekt jag särskilt vill lyfta fram som exempel på bra säkerhet, är projektet polishuset i Rinkeby, Stockholm. Jag var med på ett föredömligt morgonmöte där personalen diskuterade projektets utmaningar med stort engagemang. Ledarskapet var tydligt och omtänksamt och jag upplevde att personalens säkerhet prioriterades framför allt annat. Det är den inställningen jag förväntar mig på samtliga projekt.